Признаки биполярного расстройства личности

Признаки биполярного расстройства личности

Bipolaarse häirega käivad kaasas tugevad emotsionaalsed kõikumised. Kõrgenenud ja alanenud meeleoluga kaasnevad olulised muutused energiatasemes, aktiivsuses, unevajaduses ja käitumises. Iga meeleolumuutuse episood erineb oluliselt inimese tavapärasest meeleolust ja käitumisest.

Mania episoodi ajal on meeleolu ülemääraselt kõrgenenud, kaasneb ülienergilisus ja ideedetulv. Depressiivse episoodi ajal tunneb inimene end õnnetu ja masendununa, tal puudub lootus, et tulevikus võiks midagi paremaks minna. Mõnikord esinevad korraga nii mania kui depressioon. Seda kutsutakse segatüüpi seisundiks.

On normaalne, et eelpool kirjeldatud sümptomeid esineb aeg-ajalt igaühel. Bipolaarse häire sümptomid on aga tugevamad, nad esinevad igapäevaselt kogu päeva lõikes ja vähemalt 1 nädala vältel.

Bipolaarse häire tunnused:

  • Mania
  • Hüpomania
  • Depressioon

Tavalisega võrreldes kõrgenenud meeleolu, eriti hea tuju kuni eufooriani välja või ka oluliselt kergem ärritumine.
Ebatavaliselt kõrge enesehinnang, inimene tunneb end eriti targa, tugeva ja ilusana, ta võib uskuda, et tal on erilised võimed või oskused
Unevajadus on oluliselt väiksem kui tavaliselt
Muutumine väga jutukaks, kõne on nii kiire, et teistel on raske seda jälgida
Tunne, et mõtteprotsess on kiirem kui tavaliselt, mõtteid on rohkem, samas võib teistele tunduda, et mõtted ei ole järjepidevad, inimene hüppab ühelt teemalt kiiresti teisele
Inimene ei püsi ühe asja juures, on kergesti eksitatav, tähelepanu võib kergesti hüpata kõrvalistele asjadele, ei suuda keskenduda
Inimese otsustusvõime ei ole selline nagu tavaliselt, ei suudeta mõelda tagajärgedele, otsuseid võetakse vastu kiiresti ja ootamatus suunas, võetakse ebamõistlikke riske.
Üleüldine aktiivsus on kasvanud – suhtlemises, õpingutes, töös, hobides, seksuaalsuses.

Kiired mõtted ja ideed tulid pähe. Neid oli nii palju, ma ei saanud enam aru, mida teha ja mida mitte, ei suutnud keskenduda. Ma aina sebisin ringi, tegelikult ei olnud tegevusel tulemust. Mu sõbrad vaatasin mind hirmunult. Ma olin ärritunud, ei suutnud ennast kontrollida… Kulutasin raha asjadele, mida ma ei vajanud.

Tavalise meeleolu ja mania vahele jääb seisund, mida nimetatakse hüpomaniaks – selle seisundi korral on sümptomid sarnased maniale, kuid need kestavad vähem aega või on vähem väljendunud, inimese meeleolu ei ole nii suuresti muutunud võrreldes tavalise olekuga. Sellistel juhtudel on võimalik, et ümbritsevad ei suuda näiliselt kõrgenenud meeleolus ja sellest tingitud käitumises (mis on sageli sihipäratu) probleemi näha ega häiret ära tunda.

Esmakordselt tundsin end suurepäraselt. Kogu minu häbelikkus oli kadunud, õiged sõnad tulid mulle ise suhu, elu oli huvitav. Ma tundsin, et suudan palju, olen ükskõik milleks võimeline. Äkki kõik muutus….

Kurvameelsus ja masendus.
Energiapuudus.
Väärtusetuse tunne ja süütunne.
Kadunud on huvi tegevuste vastu, mis varem rõõmu pakkusid.
Füüsilise tervise probleemid nagu peavalu, kõhuvalu, pingetunne vms.
Uni ei taasta jõudu, pidev väsimus.
Söögiisu on suurenenud või vähenenud, sellega kaasneb kas kaalutõus või -langus.
Surma- ja enesetapumõtted.

Ma tundsin, et ei saa enam millegagi hakkama. Mul polnud energiat; tundus, nagu oleksin eemal, mu pea ei töötanud. Ma olin kasutu… Meeletu lootusetus… Teised ütlesid, et sa saad sellest üle, see on ajutine. Aga neil puudus arusaam, mida ma tundsin. Mul polnud jõudu. Kui sa ei tunne midagi, sa ei taha ennast isegi mitte liigutada, mõelda või hoolida, siis mis mõtet elul üldse on?

Двустороннее психическое расстройство или биполярное аффективное расстройство называли раньше маниакально-депрессивным психозом. Двустороннее психическое расстройство – продолжительное и стойко наследуемое расстройство психического здоровья. Данное расстройство характеризуют отличающиеся от обычных перепады настроения. Депрессивные, маниакальные и смешанные состояния сменяют друг друга, иногда могут наблюдаться бессимптомные периоды или периоды, когда симптомы слабо выражены.

Больные двусторонним психическим расстройством исключительно часто страдают алкоголизмом или другой наркозависимостью. Обильное употребление алкоголя способствует усилению как маниакальных, так и депрессивных симптомов.

На маниакальной стадии настроение либо слишком хорошее, либо возбужденное

Маниакальную стадию распознать легче, чем депрессивную, так как поведение больного бросается в глаза своей активностью. Во время маниакальной стадии страдающий биполярным расстройством может переживать чрезвычайно сильные чувства и необычайно хорошее настроение на протяжении многих недель, а то и месяцев.

Маниакальная стадия часто характеризуется отсутствием рассудительности. Страдающий расстройством может совершать поступки, которые доставляют трудности ему самому и окружающим. Он может, например, полностью запустить свои финансовые дела или вести себя сексуально раскованно. Последствиями могут быть проблемы в семье, на работе или с полицией.

Маниакальное поведение необязательно радостно, особенно у молодых людей мания может проявляться агрессивным возбуждением. В большинстве случаев переживающие маниакальную стадию не понимают, что что-то не так, и не хотят принимать предлагаемую помощь.

В фазе депрессии больной часто переживает чувства вины и ничтожности

Зачастую страдающие биполярным психическим расстройством не обращаются за помощью при появлении первых симптомов. Причиной обращания за помощью обычно является длительная и тяжелая стадия депрессии.

Читайте также:  Ценкеровский некроз мышц

Связанные с биполярным расстройством периоды депрессии – более распространенное явление, чем маниакальные стадии. Депрессивные стадии при биполярном расстройстве протекают практически так же, как и депрессивные состояния у страдающих тяжелой депрессией. На депрессивной стадии страдающие биполярным расстройством переживают тяжелую усталость, невозможность концентрации внимания, обычны также нарушения сна.

Человек может переживать чувства ничтожности, вины и думать о смерти. Явившиеся следствием маниакальной стадии финансовые трудности и проблемы в общении с людьми еще более усугубляют типичное для страдающего биполярным расстройством чувство вины.

Смешанные фазы сочетают в себе депрессивные и маниакальные симптомы

Периоды болезни могут носить также смешанный характер, при котором могут наблюдаться одновременно как депрессивные, так и маниакальные симптомы. Смешанная стадия может быть особо мучительной, так как мыслительные процессы больного чрезвычайно подвижны, но мысли носят депрессивный характер. У страдающего биполярным расстройством могут наблюдаться обман чувств или галлюцинации, которые однако своим качеством и четкостью отличаются от подобных явлений при шизофрении.

Маниакальные стадии, наблюдающиеся при втором типе биполярного расстройства, носят более легкий характер

Маниакальные стадии при втором типе биполярного расстройства носят более ровный характер, их называют гипоманиакальными периодами. Гипоманиакальный период не такой тяжелый и не вызывает серьезных проблем на работе или в социальных отношениях. Страдающие вторым типом биполярного расстройства часто обращаются за помощью только в период депрессии, поэтому расстройство может остаться полностью незамеченным.

Прием лекарств и выявление симптомов очень важны

Биполярное психическое расстройство обычно лечится при помощи стабилизирующих настроение препаратов, так нызываемых антипсихотиков второго поколения, лекарств, облегчающих тревожность и бессонницу, а также антидепрессантами во время депрессивной фазы. Читать далее о лекарственной терапии психических расстройств.

Для подбора подходящих лекарств при биполярном расстройстве может потребоваться некоторое время, но оптимально подобранные лекарства эффективно способствуют предотвращению и облегчению течения депрессивной и маниакальной стадий. Возможно, потребуется несколько раз изменить лекарства и их дозы, прежде чем будут определены необходимые. Иногда лучшим вариантом будет сочетание нескольких препаратов.

Для успешности лечения необходимо применять лекарства строго по инструкции. Значительное число больных биполярным расстройством не применяют лекарства согласно инструкции. Причинами могут быть, к примеру, отсутствие осознания болезни на маниакальной стадии, нежелание признать наличие расстройства, вызываемые лекарством побочные симптомы или отсутствие информации об эффективности лекарств в деле облегчения и предупреждения симптомов болезни.

При биполярном расстройстве лекарственная терапия может продолжаться в течение нескольких лет в виде так называемого поддерживающего лечения. В длительной лекарственной терапии нет необходимости только в случае, если симптомы не носят тяжелого характера и страдающий биполярным расстройством способен их достаточно хорошо контролировать. Второй вариант лечения – профилактическое лечение в случаях, когда больной научился распознавать приближение маниакальной фазы.

Следует научиться распознавать симптомы, предвещающие различные периоды болезни, в этом случае увеличивается чувство контроля, и даже с расстройством можно жить нормальной жизнью. Чтобы избежать возникновения болезненных стадий, важно избегать чрезмерных стрессов и бессонницы.

Биполярное расстройство – это патология психического характера, возникающее на фоне негативных факторов, вредных привычек либо некоторых заболеваний. Проще говоря – это резкая и беспочвенная смена настроений. Расстройство имеет определенную классификацию, делится на два типа и требует лечения.

Биполярное расстройство личности считается отдельным заболеванием, но его симптомы и признаки могут быть проявлением других недугов (например, диабета) и появляться в любом возрасте. Однако чаще всего – в подростковом периоде либо у женщин, более восприимчивых и чувствительных, чем мужчины. Отличительная черта – внезапные смены противоположных настроений.

Такие люди не представляют опасности для окружающих (если патология не в тяжелой стадии), но могут создавать неприятные ситуации. Болезнь мешает нормальному общению, работе, учебе, может стать причиной разрушений семьи. При этом человек даже при желании не может контролировать резкие эмоциональные всплески.

Что значит биполярное расстройство личности

Если определить, что такое биполярное расстройство личности простыми словами, это периодическая резкая смена эмоций – от маниакального периода, сопровождающегося сильным подъемом до внезапного наступления депрессии. Такое заболевание определить сложно, так как у нормальных и здоровых людей тоже бывают перепады настроения. Причем это относится к норме. Однако у биполярных людей перепады настроения достигают критических точек и иногда длятся годами.

Чтобы понять, кто такие биполярные люди, следует чуть глубже рассмотреть это понятие. Такое расстройство наблюдается примерно у 7 процентов населения планеты. Заболеванию были подвержены многие известные личности (например, Кэтрин Зета-Джонс, Мел Гибсон и другие).

Причем у биполярных людей маниакальная фаза не всегда сменяется депрессией. Есть пограничные состояния, когда люди «застревают» между двух периодов – смешанные состояния. Либо периодически проявляется только одна фаза.

Пограничное расстройство личности и биполярное расстройство – из одной категории патологий, так как балансируют на грани невроза и психоза. Патология была изначально поверхностно описана французскими врачами в 1854 г. Однако, как самостоятельная патология была выведена в 1896 г., после опубликования работ доктора Крепелина, который занимался серьезным изучением МДП (психоз маниакально-депрессивный) – первое название.

Читайте также:  Катаплазма

В МКБ-10 болезнь вошла под другим термином – БАР (аффективное биполярное расстройство) так как психозы проявляются не всегда.

Биполярное расстройство — это раздвоение личности, когда человек то плачет, то смеется, не может понять себя, остановить период эйфории или депрессии. Потом постоянно возвращается в обычное состояние. Пик заболевания приходится на возрастную категорию 25—45 лет.

Приблизительно у 20 процентов заболевших, первый биполярный эпизод проявляется после 50 лет. Затем частота приступов возрастает. Чаще расстройству подвержены женщины, причем в основном монополярном виде, а у мужчин – в биполярном. Повторы приступов появляются почти у всех пациентов, а у 30—50 процентов утрачивается трудоспособность и приобретается инвалидность.

МДП имеет свою классификацию. По длительности и чередованию делится:

1. Униполярное расстройство, когда происходят приступы только маний или депрессий.

2. Правильное чередование. Манию меняет депрессия. Затем начинается интермиссии.

3. Неправильное чередование. После интермиссии наступает любая фаза.

4. Двойное расстройство, когда после смены контрастных периодов наблюдается небольшой промежуток просветления.

5. Циркулярная. Периоды взрывов энергии и депрессии меняются, но интермиссия отсутствует.

Чаще всего пациентов наблюдается правильное чередование. Расстройство обычно возникает до 30 лет, после учащается униполярное.

Биполярное расстройство личности: первые симптомы, диагностика

Биполярное аффективное расстройство личности определяется по симптоматике, которая для каждой фазы своя. Для мании свойственны:

☑️ искаженная картина действительности;

☑️ очень высокая самооценка;

☑️ перевозбуждение и сильный прилив энергии (больной ощущает себя почти Богом);

☑️ большая общительность, часто – со вспышками агрессии;

☑️ необоснованная трата денег;

☑️ склонность к экстриму, развязность, чрезмерное увлечение спиртным и наркотиками, хулиганские наклонности или многообразие сексуальных партнеров;

☑️ постоянные скачки мыслей, сопровождающиеся быстрой речью, которую иногда невозможно понять.

Депрессивная фаза отличается противоположно другой симптоматикой:

☑️ упадок сил, хроническая усталость, апатичность;

☑️ беспричинная тревожность и беспокойство;

☑️ нарушение концентрации внимания;

☑️ расстройства сна;

☑️ чрезмерный аппетит либо его отсутствие;

☑️ отчаяние, уныние;

☑️ мысли о самоубийстве (на поздней стадии – попытки к суициду);

☑️ сильное чувство вины за разнообразные события;

☑️ раздражительность к яркому свету, сильным запахам, громким звукам;

☑️ потеря интереса к делам, которые прежде всегда приносили удовольствие (отсутствие их замещения другими).

А также депрессия может быть нескольких разновидностей:

☑️ простая характеризуется подавленностью, интеллектуальной заторможенностью, отсутствием желания действовать;

☑️ ипохондрической соответствует уверенность в наличии тяжелой или смертельно опасной патологии;

☑️ анестетическая выражается в ощущении пустоты, доставляющей страдания;

☑️ ажитированная сопровождается отсутствием двигательной активности;

☑️ бредовая характеризуется целым набором депрессивной триады и с обвинительной нотой.

К симптомам обеих фаз относятся возможные галлюцинации, навязчивые идеи, бред, нереальные иллюзии. Человек теряет связь с действительностью и не может провести границу между ею и фантазиями. В детстве приступы носят сезонный характер, чаще осенью или весной. В основном болезнь проявляется внезапными приступами гнева, спонтанными поступками, частыми истериками.

Биполярное расстройство 2 типа имеет более выраженные симптомы как в период мании, так и во время депрессии. Больные могут испытывать всплески болезни по несколько проявлений в день. Причем симптоматика может проявиться только раз за всю жизнь, но при этом длиться годами.

В фазе мании начальные ее признаки – резкое повышение настроения, вплоть до эйфории. Человеку все кажется прекрасным, хочется петь, танцевать, энергия бьет ключом.

Это состояние сопровождается быстрой и прерывистой речью, внезапной переменой тем, рассеянным вниманием.

При выраженной мании симптоматика постепенно нарастает – с новыми проявлениями (например, дополняется манией величия, бессонницей). При прогрессирующем расстройстве признаки со временем достигают своего апогея. При возвращении в нормальное состояние человек становится несколько заторможенным, эйфория пропадает.

Начало депрессивной фазы характеризуется снижением работоспособности, жизненного тонуса, отсутствием настроения, плохим сном. Затем начинается депрессия, которая постепенно усиливается. В итоге пропадает аппетит, начинается бессонница. Постепенно симптоматика достигает максимального уровня. Потом человек вновь возвращается в обычное состояние.

Продолжительность любой фазы определить трудно. Люди, которые уже хоть раз прочувствовали БАР, самостоятельно могут определить начинающиеся признаки. Периоды «просветления» длятся примерно 3—7 лет.

Диагностические мероприятия

Биполярное расстройство трудно распознать, так как у человека может присутствовать только одна разновидность или патология похожа на проявление шизофрении. Для определения болезни нужна минимум пара эпизодов. Вначале диагностики выслушиваются жалобы пациента, берутся анализы крови, мочи, чтобы исключить другие заболевания – психопатию, шизофрению, неврозы.

Для проверки на БАР делается тест на биполярное расстройство личности BSDS. Шкала официально утверждена, так как демонстрирует высокую эффективность для 1 и 2 типа заболевания. При обнаружении расстройства оптимальный порог – 13. Согласно тесту нужно ответить на ряд вопросов, которые затрагивают настроение, его изменение – подъемы и спады, как чувствует себя в это время человек. Оценивается апатичность или его желание что-то сделать. Затем выставляется общий балл, на основе которого уже определяется, есть ли биполярное расстройство и его степень.

Читайте также:  Почему тело чешется и покрывается красными пятнами

И также можно воспользоваться для его выявления другими тестами:

  • При депрессии можно проверить состояние по шкале Цунга. Данный тест был разработан в Англии и получил международную положительную оценку. Применяется при первой диагностике БАР и для контроля эффективности терапии.
  • Шкала Альтмана дает возможность отличить обычную депрессию от расстройства.
  • Тест на циклотимию. Ее симптомы схожи с МДП и считаются самым легким проявлением патологии, так как выражены очень слабо.

Каковы причины биполярного расстройства

Если выявлено биполярное расстройство личности, причины бывают врожденные либо приобретенные. К основным факторам относятся:

☑️ внешние причины;

☑️ нехватка нужных веществ в мозге;

☑️ гормональные сбои;

☑️ биологические факторы.

Наиболее вероятно появление расстройства на фоне генетической предрасположенности. Особенно если в роду у больного были случаи МДП. Биологические причины – нарушение работы мозга, что вызывает психозы. Причиной также может стать нехватка серотонина, дофамина, норадреналина. У женщин расстройство может возникнуть на фоне климакса, во время вынашивания ребенка или после родов. К факторам риска относятся разные типы личности – меланхолический, шизоидный либо статотимический, повышенная мнительность.

Другие причины, вызывающие расстройство – различные травмы, стрессы и конфликты, сильное нервное перенапряжение либо алкоголизм. Несмотря на то что некоторые лекарства как раз и предназначены для борьбы с депрессией, при неправильном назначении или их злоупотреблении может спровоцировать развитие МДП. Также к внешним причинам относятся гормональные сдвиги, нарушение водного и солевого баланса, анатомические особенности организма.

Можно ли вылечить биполярное расстройство личности

Если выяснять, излечимо ли биполярное расстройство личности, то полностью сделать это невозможно. Однако осуществляется долгосрочный контроль заболевания и предупреждение очередных фаз. Во время психотерапевтических сеансов улучшаются семейные навыки, взаимоотношения с людьми, меняется неадекватное или негативное поведение, мышление, частично стабилизируется психика.

Сеансы поддерживаются медикаментозным лечением. Так как человеческий организм строго индивидуален, то могут назначаться разные средства из определенных групп. В основном применяются:

1. Стабилизаторы настроения. Обычно они принимаются годами. Основным считается литий. К стабилизаторам напряжения относятся некоторые противосудорожные средства – Вальпроевая кислота, «Ламотриджин», «Топирамат», «Габапентин», «Окскарбазепин». Все они имеют свои особенности. Вальпроевая кислота – хорошая альтернатива лития, а «Ламотриджин» наиболее эффективен при депрессиях, но последний не рекомендуется для молодых женщин. К тому же иногда прием этих двух препаратов вполне может привести к появлению суицидальных мыслей. У молодых девушек вальпроевая кислота увеличивает концентрацию тестостерона, что может спровоцировать поликистоз яичников, сбой менструального цикла. Иногда препараты с литием вызывают гипотиреоз. Поэтому самостоятельно лекарства выбирать нельзя, их назначает врач, в зависимости от возраста, пола, наличия заболеваний.

2. Атипичные антипсихотики («Кветиапин», «Зипрасидон», «Арипипразол», «Рисперидон», «Оланзапин») часто назначаются с антидепрессантами. Они облегчают симптоматику, назначаются в качестве поддерживающей терапии, во время мании, смешанных эпизодов. Однако после приема препаратов может нарушиться обмен веществ, повыситься холестерин, возникает риск развития сахарного диабета. Поэтому необходимо отслеживать массу тела, глюкозу и липиды.

3. Антидепрессанты (например, «Сертралин», «Бупропион», «Флуоксетин» или «Пароксетин»). Однако прием этих средств может спровоцировать быстрый переход к мании или гипомании. Во избежание этого и необходимо одновременное употребление стабилизаторов напряжения.

Если диагностировано биполярное расстройство личности, как лечить? Основная задача – нормализовать психику. При необходимости пациент отправляется в психиатрическую больницу. С легкими формами болезни можно справляться в домашних условиях. Дозировка и режим приемов препаратов назначается только врачом в индивидуальном порядке. К антидепрессантам могут быть добавлены нормотимики. Они используются в начальной стадии заболевания.

Еще как помочь при биполярном расстройстве личности: назначаются снотворные, нормализующие сон. Применяется электросудорожная терапия. Однако она приносит пользу, если медикаментозное лечение или психотерапия оказались неэффективными.

Циклотимия (биполярное расстройство личности) в программе «Жить здорово»

При появлении расстройства его необходимо контролировать в течение всей жизни. Первичная профилактика до сих пор не создана, так как точные причины болезни все еще неизвестны.

Вторичная нацелена на стойкую ремиссию и предотвращение приступов. А также важно исключить провоцирующие рецидивы факторы – соматические либо инфекционные патологии, болезни мозга и эндокринной системы, нарушение дневного режима.

Об авторе: Привет! Я — Каролина Кораблёва. Живу в Подмосковье, в городе Одинцово. Люблю жизнь и людей. Стараюсь быть реалистом и оптимистом по жизни.
В людях ценю умение себя вести. Увлекаюсь психологией, в частности — конфликтологией. Закончила РГСУ, факультет «Психология труда и специальная психология».

Ссылка на основную публикацию
Признаки белкового отравления
Белки – это кирпичики, из которых построены все органы и ткани человека, употребление белковой пищи позволяет организму пополнять резервы. Большое...
Прививка от кори осложнения после вакцинации
Вакцинация считается одним из самых эффективных методов профилактики опасных болезней. Исследования подтверждают, что именно она помогла человечеству побороть некоторые смертельные...
Прививка от пневмококковой инфекции детям до года
Цель любой профилактической вакцинации – сокращение риска возникновения эпидемии. Многие не против прививок, другие наоборот категорически отвергают любые инъекции. Пневмококковая...
Признаки биполярного расстройства личности
Bipolaarse häirega käivad kaasas tugevad emotsionaalsed kõikumised. Kõrgenenud ja alanenud meeleoluga kaasnevad olulised muutused energiatasemes, aktiivsuses, unevajaduses ja käitumises. Iga...
Adblock detector